พลังงาน Archives - W2 Energy Inc.

พลังงาน

May 2, 2017
พลังงานทดแทน-3

พลังงานทดแทนคืออะไร? ทำไมจึงต้องหาพลังงานทดแทน?

พลังงานที่มีการใช้อยู่นั้นเริ่มร่อยหรอหมดไปจากสาเหตุหลาย ๆ ประการจึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานด้านอื่น ซึ่งควรเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ได้มาจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่ไม่จำกัดเพื่อนำมาเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานที่ต้องการได้ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม