พลังงานทดแทน Archives - W2 Energy Inc.

พลังงานทดแทน

May 2, 2017

การใช้ทรัพยากรทดแทนในประเทศไทย และแนวโน้มของแหล่งพลังงานทดแทน

ประเทศไทยเหมาะมากกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนหลัก เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร นอกจากแสงอาทิตย์ที่ได้รับอย่างเต็มที่ตลอดปีแล้วอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีก็สูงมาก
May 2, 2017
พลังงานทดแทน-3

พลังงานทดแทนคืออะไร? ทำไมจึงต้องหาพลังงานทดแทน?

พลังงานที่มีการใช้อยู่นั้นเริ่มร่อยหรอหมดไปจากสาเหตุหลาย ๆ ประการจึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานด้านอื่น ซึ่งควรเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ได้มาจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่ไม่จำกัดเพื่อนำมาเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานที่ต้องการได้ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
May 2, 2017
พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนนั้นสำคัญไฉน

พลังงานทดแทนจึงได้ก้าวเข้ามามีความสำคัญในฐานะผู้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยพลังงานทดแทนได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์แทนพลังงานหลัก
May 2, 2017
พลังงานทดแทน

มาทำความรู้จักกับพลังงานทดแทน..พลังงานช่วยโลก

พลังงานทดแทนเป็นนวัตกรรมสำคัญที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้แทนพลังงานหลักอย่าง เราสามารถใช้พลังงานทดแทนแทนพลังงานเหล่านี้ได้ โดยพลังงานทดแทนก็เป็นพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ